Usługi

 

 

 

 

 


Funkcjonujemy we wszystkich branżach, jednak najczęściej pomagamy przedsiębiorcom z obszarów takich jak informatyka, logistyka, produkcja, gastronomia, prace wykończeniowe, prace montażowe, handel. Poszukujemy pracowników dla klientów do prac sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie, a także w opiece i przedszkolach.

 


Nasze usługi są kompleksowe. Oprócz samego procesu rekrutacji dodatkowo oferujemy Pracodawcy:
  • Przeszkolenie pracownika do wymogów stawianych przez przepisy regulujące pracę na wybranym stanowisku pracy.
  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania dla pracownika.
  • Podstawowy kurs języka polskiego jeśli kandydat nim nie operuje w stopniu uznanym przez pracodawcę za odpowiedni.
  • Wsparcie merytoryczne w celu uzyskania przez pracownika wszelkich niezbędnych pozwoleń na pracę na terenie UE.
  • Organizujemy przyjazd pracownika.

Moja misja

Zaufanie

Efektywność

Współpraca

Gwarancja

Moje doświadczenie.

Twój zysk!

 

 

Rozpocznijmy

współpracę

 

 

 

VIVEKA sp z o.o.

ul. Gajowa 205/208

85-087 Bydgoszcz

VIVEKA. Rekrutacja. Szkolenia. Praca.